Top 10 sự kiện công tác thuế 2019

02/01/2020
Năm 2019 với ý nghĩa là năm bản lề triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Kế hoạch 5 năm 2016-2020, cũng là năm trọng tâm thực hiện Kế hoạch cải cách hệ thống thuế theo Chiến lược cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế đến 2020, công tác thuế của Đảng và Nhà nước đã đạt được những kết quả quan trọng.
1. Thu ngân sách hoàn thành vượt mức cả 3 chỉ tiêu phấn đấu 
Năm 2019, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, với diễn biến phức tạp của kinh tế trong và ngoài nước, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính; tinh thần nỗ lực duy trì phát triển sản xuất kinh doanh của cộng đồng DN và quyết tâm phấn đấu cao của toàn thể đội ngũ CBCC, Tổng cục Thuế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN. Hơn thế, ngành thuế còn hoàn thành vượt mức cả 3 chỉ tiêu phấn đấu đề ra về thu ngân sách. Cụ thể, tổng thu NSNN do ngành thuế quản lý ước đạt 1.257.400 tỷ đồng, vượt 7,6% dự toán (tương ứng vượt hơn 89.000 tỷ đồng), tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước; số thu ngân sách trung ương ước đạt 574.000 tỷ đồng, bằng 101,3% dự toán, tăng 11,9% so với cùng kỳ; đồng thời cả 63/63 cục thuế địa phương đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán được giao.
2. Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế
Với đa số phiếu tán thành, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 gồm 17 chương, 152 điều, bổ sung nhiều quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quản lý thuế, đặc biệt là bổ sung quy định đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số. Luật Quản lý thuế được ban hành đã hoàn thiện thể chế quản lý thuế, tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế, đồng thời tiếp cận tới các chuẩn mực và thông lệ quốc tế để góp phần thu hút đầu tư, tạo cơ sở xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại trong điều kiện hội nhập.
3. Chỉ số nộp thuế tăng 22 bậc
Ngày 24/10/2019, Ngân hàng Thế giới đã công bố Báo cáo môi trường kinh doanh 2020, trong đó chỉ số nộp thuế của Việt Nam tăng 22 bậc, đưa Việt Nam từ vị trí thứ 131 lên xếp thứ 109 trong tổng số 190 quốc gia được đánh giá. Theo đó, thời gian nộp thuế của Việt Nam đã giảm 114 giờ (từ 498 giờ xuống 384 giờ); số lần nộp thuế giảm 4 lần; tổng mức thuế giảm 0,2%. Trên cơ sở này, kết quả khảo sát đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp năm 2019 đã đạt 7,79 điểm, làm tròn là 78%, tăng 3 điểm % so với cuộc khảo sát năm 2016, tăng 7 điểm % so với năm 2014. Trong đó nội dung quan trọng nhất là chỉ số thành phần “Sự phục vụ của công chức thuế”, tăng 1,5 điểm; hai chỉ số “Tiếp cận Thông tin” và “Kết quả giải quyết công việc” lần lượt tăng 0,23 điểm và 0,41 điểm. Kết quả này đã gần như đạt mục tiêu “Đến năm 2020 tối thiểu có 80% số người nộp thuế hài lòng với các dịch vụ mà cơ quan thuế cung cấp” được đề ra tại Chiến lược cải cách thuế đến năm 2020.
4. Thực hiện vượt tiến độ đề ra về cắt giảm, tinh gọn bộ máy
Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Quyết định số
 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch sắp xếp, sáp nhập, hợp nhập chi cục thuế (CCT) quận, huyện, thị xã, TP thành CCT khu vực thuộc cục thuế tỉnh, TP trực thuộc TW, Tổng cục Thuế đã tiến hành các đợt sáp nhập, qua đó đã sắp xếp 401 CCT khu vực trực thuộc 61 Cục Thuế để thành lập 190 CCT khu vực, giảm 227 CCT, đạt 112,91% chỉ tiêu kế hoạch của 2 năm 2018, 2019. Việc cắt giảm CCT đã giúp tinh gọn bộ máy, giảm bớt các tầng nấc trung gian, các bộ phận quản lý nội ngành để tập trung nguồn lực cho bộ phận quản lý thuế trực tiếp, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.
5. Tích hợp dịch vụ nộp thuế điện tử lên Cổng dịch vụ công quốc gia
Ngày 9/12/2019, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) với 5 dịch vụ công đầu tiên thực hiện tại 63 tỉnh, TP, trong đó, đã tích hợp dịch vụ nộp thuế điện tử của Tổng cục Thuế. Việc tích hợp này không thay đổi về thủ tục nộp thuế điện tử mà chỉ thay đổi về giải pháp truy cập của người nộp thuế vào hệ thống Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế  theo hướng đơn giản và hiệu quả hơn. Theo đó, người nộp thuế chỉ cần đăng nhập một lần vào Cổng DVCQG là có thể thực hiện được nhiều dịch vụ điện tử của các bộ/ngành/địa phương. Trường hợp người nộp thuế lựa chọn dịch vụ nộp thuế điện tử, Cổng DVCQG sẽ cho phép người nộp thuế vào thẳng Cổng dịch vụ thuế điện tử của Tổng cục Thuế để thực hiện nộp thuế và nhận được các thông báo, chứng từ nộp thuế từ cơ quan thuế. Việc tích hợp dịch vụ nộp thuế điện tử với Cổng DVCQG là hoạt động đầu tiên, tạo tiền đề cho việc tích hợp toàn bộ các dịch vụ điện tử trong lĩnh vực thuế lên Cổng DVCQG theo đúng định hướng của Chính phủ tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019.
6. Hoàn thiện hành lang pháp lý đưa hóa đơn điện tử vào cuộc sống
Nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các quy định về hóa đơn điện tử, sau khi Quốc hội ban hành Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Chính phủ ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Tổng cục Thuế đã xây dựng dự thảo trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP, trong đó có nhiều điểm mới về lập và phát hành HĐĐT. Với Thông tư 68/2019/TT-BTC, việc áp dụng hóa đơn điện tử đã có đầy đủ hành lang pháp lý để mở rộng diện, từ đó nâng cao tính tuân thủ của các cá nhân, tổ chức, DN và hộ kinh doanh trong việc chấp hành pháp luật thuế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế và tính minh bạch cho môi trường kinh doanh.
7. Ban hành căn cứ pháp lý quan trọng góp phần xử lý một bước tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp kéo dài
Cùng với việc luật hóa các quy định về xử lý nợ thuế (từ Điều 83 đến Điều 88 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH 14), ngày 26/11/2019, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, không chỉ giúp thể chế hóa kịp thời chủ trương, quan điểm của Quốc hội và Chính phủ đối với pháp luật quản lý thuế nói chung và pháp luật về quản lý nợ thuế nói riêng, giúp cơ quan quản lý tiết kiệm chi phí hành thu, nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống; mà còn là giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế có phát sinh tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ, từ đó tháo gỡ khó khăn cho DN.
8. Đổi mới toàn diện hoạt động thanh, kiểm tra theo hướng hiện đại, hiệu quả
Để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và chống thất thu thuế, năm 2019 Tổng cục Thuế đã đổi mới toàn diện hoạt động thanh, kiểm tra theo hướng hiện đại, hiệu quả, tiến tới áp dụng điện tử hóa quy trình thực hiện. Theo đó, ngành thuế đã bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế quản lý, giám sát hoạt động thanh tra, kiểm tra; triển khai xây dựng hệ thống tỷ suất lợi nhuận và hệ thống thông tin phục vụ thanh tra, kiểm tra thuế đối với DN có phát sinh giao dịch liên kết. Đặc biệt, Tổng cục Thuế đã áp dụng và triển khai toàn quốc ứng dụng Nhật ký thanh tra điện tử, qua đó phát huy tác dụng phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời các tiêu cực trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuế. Đây là các bước tiến mới trong việc điện tử hóa các quy trình, thủ tục thanh tra, kiểm tra, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa ngành thuế.
9. Hợp tác quốc tế về thuế ghi nhận nhiều kết quả tích cực
Trong nỗ lực mở rộng, củng cố cơ sở pháp lý, đồng thời nâng cao kiến thức, kinh nghiệm cho đội ngũ CBCC để đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong xu thế hội nhập sâu rộng với toàn cầu, Tổng cục Thuế đã tích cực triển khai nhiều hoạt động hợp tác quốc tế. Trong đó, đã cập nhật hệ thống Hiệp định thuế và chuẩn bị ký kết Hiệp định đa phương (MLI); chuẩn bị các điều kiện để tham gia Diễn đàn toàn cầu Minh bạch và Trao đổi thông tin về thuế (GF/EOI). Đặc biệt, phát huy vai trò thành viên của Diễn đàn hợp tác thực hiện Chương trình chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS), Tổng cục Thuế đã chủ động thực hiện hiệu quả 4 tiêu chuẩn tối thiểu theo Kế hoạch hành động BEPS, qua đó đã bảo vệ được cơ chế ưu đãi thuế hiện hành dành cho các địa bàn ưu đãi và hoạt động chuyển giao công nghệ vào địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn/đặc biệt khó khăn; đồng thời thiết lập cơ chế chống lạm dụng hiệp định thuế và nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp thuế quốc tế.
10. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần kỷ luật, kỷ cương hành chính trong ngành, ngày 19/9/2019 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành Chỉ thị 01/CT-TCT về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm nêu gương đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, đảng viên tại cơ quan thuế các cấp và Quyết định 1310/QĐ-TCT ngày 4/10/2019 ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, DN trong giải quyết công việc. Đây được xem là hai “cây gậy” pháp lý hữu hiệu, không chỉ giúp cơ quan thuế chấn chỉnh thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế, loại khỏi hệ thống những cán bộ yếu kém, quan liêu, thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, mà còn phát huy được vai trò nêu gương, đi đầu của thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành. Qua đó, cổ vũ tinh thần làm việc, phấn đấu của công chức, viên chức, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Tạp chí Thuế bình chọn

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ

Các tin liên quan

VTAX CHÚ TRỌNG THẾ HỆ TRẺ – TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC
27/08/2020
Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có cơ hội học tập, trải nghiệm thực tế, VTAX đã hợp tác với Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đón đoàn Sinh viên...
taxtalk nghia vụ thue hang khuyen mai
TAXTALK 03 Nghĩa vụ thuế liên quan bên nhận hàng hóa, dịch vụ khuyến mại
23/07/2020
Nghĩa vụ thuế liên quan CHI PHÍ HÀNG HÓA DỊCH VỤ KHUYẾN MẠI – CHO TẶNG Tại tập phát sóng thứ 3 của chương trình TAXTALK, khách mời sẽ mang đến cho...
TAXTALK 02 Nghĩa vụ thuế liên quan bên trao hàng hóa, dịch vụ khuyến mại
21/07/2020
Quyết toán CHI PHÍ HÀNG KHUYẾN MẠI ! Làm sao để khoản chi cho hành hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động khuyến mại được cơ quan thuế chấp nhận khi quyết...
Liên hệ ngay

Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn cần