DỊCH VỤ KIỂM TOÁN CHUYÊN NGHIỆP

Kiểm toán để công ty bạn hoạt động tốt hơn chứ không phải đem đến phiền toái cho bạn.

Doanh nghiệp nào cần kiểm toán ?

Kiểm toán báo cáo tài chính

 • Kiểm toán báo cáo tài chính theo yêu cầu quy định của pháp luật
 • Kiểm toán BTTC vì mục đích mua bán sáp nhập doanh nghiệp
 • Kiểm toán BCTC vì yêu cầu của HĐQT, HĐTV, các cổ đông sáng lập
 • Kiểm toán vì mục đích hợp nhất BCTC
 • Kiểm vì yêu cầu thường xuyên sau năm tài chính kết thúc

Kiểm toán theo yêu cầu

 • Kiểm toán tuân thủ theo yêu cầu của công ty mẹ, tập đoàn
 • Xuất phát từ yêu cầu của ngân hàng hoặc bên thứ 3 liên quan
 • Kiểm yêu cầu quản lý chuẩn mực quốc tế
 • Kiểm vì yêu cầu kiểm soát rủi ro
 • Kiểm toán vì mục đích thuế
 • Kiểm với mục đích phát hiện sai sót hoặc gian lận
 • Vì mục đích cụ thể đặc biệt

Kiểm toán tuân thủ

 • Cần tư vấn và kiểm tra tuân thủ về thuế
 • Cần tư vấn và kiểm tra tuân thủ về kế toán
 • Cần tư vấn và kiểm tra tuân thủ về Lao động – Tiền lương – BHXH
 • Cần tư vấn và soát xét về chuyển giá và báo cáo chuyển giá
 • Cần tư vấn tính hợp lý của việc lưu trữ hồ sơ kế toán
 • Cần tư vấn giải đáp các thắc mắc về Luật thuế, Luật kế toán, Luật kinh doanh