Những website mà kế toán cần biết

02/01/2020

Người làm kế toán không phải chỉ biết hạch toán Nợ – Có mà bên cạnh đó phải giao dịch, làm việc với nhiều cơ quan nhà nước như Thuế, BHXH, Hải quan, Sở KHĐT và tìm kiếm thông tin để hỗ trợ công việc

Vì thế, nếu bạn làm kế toán, thì nhất định phải bỏ túi các địa chỉ web dưới đây:

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1 . Tra cứu thông tin Doanh nghiệp : https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx
2. Tra cứu kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh : http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct
B. THUẾ
3. Tra cứu doanh nghiệp có còn hoạt động : http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp
4. Tra cứu mã số thuế cá nhân : https://www.tncnonline.com.vn/Pages/TracuuMST.aspx
5. Tra cứu quyết toán thuế : https://www.tncnonline.com.vn/Pages/quyettoanthue.aspx
6. Tra cứu người phụ thuộc :  https://www.tncnonline.com.vn/Pages/Nguoiphuthuoc.aspx

C. BẢO HIỂM

9. Tra cứu đơn vị tham gia đóng BHXH : https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/don-vi-tham-gia-bhxh.aspx
D. HÓA ĐƠN
11. Tra cứu thông tin hóa đơn : http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tc1hd.html
12. Tra cứu đăng ký phát hành hóa đơn : http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tbphtc.html
13. Tra cứu nhà in/cung ứng phần mềm tự in hóa đơn : http://fbs.com.vn/
14. Tra cứu hóa đơn hết hạn sử dụng : http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/hgtsdtc.html
15. Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn : http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tbphtc.html
16. Tra cứu Doanh nghiệp rủi ro vi phạm : http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dnrrvp.html

E. HẢI QUAN

17. Tra cứu thông tin nợ thuế : https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx
18. Tra cứu thông tin tờ khai Hải quan : https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuThongTinToKhaiHQ.aspx
19. Tra cứu diễn biến nộp thuế của Tờ khai Hải quan : https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNopThue.aspx
21. Tra cứu thông tin chung và Tài khoản thu nộp ngân sách của các đơn vị Hải quan : https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuTaiKhoanKhoBacCuaCacChiCucHQ.aspx
Tham khảo thêm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ

Các tin liên quan

taxtalk nghia vụ thue hang khuyen mai
TAXTALK 03 Nghĩa vụ thuế liên quan bên nhận hàng hóa, dịch vụ khuyến mại
23/07/2020
Nghĩa vụ thuế liên quan CHI PHÍ HÀNG HÓA DỊCH VỤ KHUYẾN MẠI – CHO TẶNG Tại tập phát sóng thứ 3 của chương trình TAXTALK, khách mời sẽ mang đến cho...
TAXTALK 02 Nghĩa vụ thuế liên quan bên trao hàng hóa, dịch vụ khuyến mại
21/07/2020
Quyết toán CHI PHÍ HÀNG KHUYẾN MẠI ! Làm sao để khoản chi cho hành hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động khuyến mại được cơ quan thuế chấp nhận khi quyết...
taxtalk Quyet toan chi phi quang cao online
TAXTALK 01 Quyết toán chi phí quảng cáo online trên Mạng xã hội
30/06/2020
Quyết toán CHI PHÍ QUẢNG CÁO ONLINE ! 👉 Làm sao để khoản chi quảng cáo online được cơ quan thuế chấp nhận khi quyết toán hoặc thanh kiểm tra ? 👉...
Liên hệ ngay

Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn cần