Những website mà kế toán cần biết

02/01/2020

Người làm kế toán không phải chỉ biết hạch toán Nợ – Có mà bên cạnh đó phải giao dịch, làm việc với nhiều cơ quan nhà nước như Thuế, BHXH, Hải quan, Sở KHĐT và tìm kiếm thông tin để hỗ trợ công việc

Vì thế, nếu bạn làm kế toán, thì nhất định phải bỏ túi các địa chỉ web dưới đây:

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1 . Tra cứu thông tin Doanh nghiệp : https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx
2. Tra cứu kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh : http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct
B. THUẾ
3. Tra cứu doanh nghiệp có còn hoạt động : http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp
4. Tra cứu mã số thuế cá nhân : https://www.tncnonline.com.vn/Pages/TracuuMST.aspx
5. Tra cứu quyết toán thuế : https://www.tncnonline.com.vn/Pages/quyettoanthue.aspx
6. Tra cứu người phụ thuộc :  https://www.tncnonline.com.vn/Pages/Nguoiphuthuoc.aspx

C. BẢO HIỂM

9. Tra cứu đơn vị tham gia đóng BHXH : https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/don-vi-tham-gia-bhxh.aspx
D. HÓA ĐƠN
11. Tra cứu thông tin hóa đơn : http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tc1hd.html
12. Tra cứu đăng ký phát hành hóa đơn : http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tbphtc.html
13. Tra cứu nhà in/cung ứng phần mềm tự in hóa đơn : http://fbs.com.vn/
14. Tra cứu hóa đơn hết hạn sử dụng : http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/hgtsdtc.html
15. Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn : http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tbphtc.html
16. Tra cứu Doanh nghiệp rủi ro vi phạm : http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dnrrvp.html

E. HẢI QUAN

17. Tra cứu thông tin nợ thuế : https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx
18. Tra cứu thông tin tờ khai Hải quan : https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuThongTinToKhaiHQ.aspx
19. Tra cứu diễn biến nộp thuế của Tờ khai Hải quan : https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNopThue.aspx
21. Tra cứu thông tin chung và Tài khoản thu nộp ngân sách của các đơn vị Hải quan : https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuTaiKhoanKhoBacCuaCacChiCucHQ.aspx
Tham khảo thêm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ

Các tin liên quan

[Video] Giải đáp vướng mắc khi sử dụng Hệ thống thuế điện tử ETAX – Phần 3 [Tài liệu HDSD ETAX]
22/02/2020
PHẦN 3: CHỨNG TỪ BỊ NGÂN HÀNG HOÀN TRẢ Hệ thống dịch vụ thuế điện tử đã được sử dụng rộng rãi. Đây là hệ thống mới, tinh gọn và được tích...
[Video] Giải đáp vướng mắc khi sử dụng Hệ thống thuế điện tử ETAX – Phần 2 [Tài liệu HDSD ETAX]
19/02/2020
Hệ thống dịch vụ thuế điện tử đã được sử dụng rộng rãi. Đây là hệ thống mới, tinh gọn và được tích hợp chức năng của nhiều hệ thống cũ trước...
Không xuất hóa đơn trong các trường hợp nào?
19/02/2020
Bạn đang học kế toán? Bạn có biết những trường hợp nào thì không xuất hóa đơn? VTAX sẽ giúp các bạn biết trường hợp nào không xuất hóa đơn. Các trường...
Liên hệ ngay

Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn cần