Một số nội dung thường sai sót liên quan đến thông báo phát hành hóa đơn điện tử

09/10/2019

Ngày 09/10/2019, Cục Thuế lưu ý đến các cá nhân, doanh nghiệp một số nội dung thường sai sót liên quan đến thông báo phát hành hóa đơn điện tử như sau:

I. Thông tin trên thông báo phát hành:
– Thông tin tên, địa chỉ đơn vị phát hành ghi không đúng với thông tin đăng ký thuế.
– Mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hoá đơn bị trùng với các số hoá đơn đã thông báo phát hành.
– Mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn không phù hợp với thông tin trên mẫu hóa đơn đính kèm.
– Ngày bắt đầu sử dụng đúng quy định; ví dụ ngày gửi thông báo phát hành là ngày 10/9/2019 nhưng ghi ngày bắt đầu sử dụng là 11/9/2019 hoặc 05/9/2019 (đúng quy định phải là từ ngày 12/9/2019)
– Không có thông tin doanh nghiệp cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử
– Thông tin doanh nghiệp cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử không khớp đúng với thông tin trên quyết định áp dụng hóa đơn điện tử đính kèm.

Cục Thuế lưu ý một số nội dung thường sai sót liên quan đến thông báo phát hành hóa đơn điện tử
Cục Thuế lưu ý một số nội dung thường sai sót liên quan đến thông báo phát hành hóa đơn điện tử

II. Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử:
– Không đính kèm Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử khi gửi Thông báo phát hành
– Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử không có chữ ký, đóng dấu của người nộp thuế.
– Nội dung trên Quyết định không đầy đủ các nội dung theo mẫu quyết định ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

III. Hóa đơn mẫu:
– Không đính kèm hóa đơn mẫu khi gửi thông báo phát hành.
– Hoá đơn mẫu không đầy đủ các chỉ tiêu bắt buộc của hóa đơn.
– Thông tin tên, địa chỉ đơn vị trên hoá đơn mẫu không khớp đúng với thông tin đăng ký thuế.

—Nguồn www.tphcm.gdt.gov.vn—

Xem thêm: 7 tiêu chí lựa chọn đơn vị Hóa đơn điện tử

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ

Các tin liên quan

TAXTALK 08 Nghĩa vụ thuế liên quan chi phí lãi vay trong doanh nghiệp | Phần 1
24/02/2021
Đối với nhà đầu tư có nguồn tài chính hạn chế, phương án đầu tư sử dụng “đòn bẩy” vốn từ vay tiền là lựa chọn và giải pháp thông minh của...
taxtalk by vtax
TAXTALK 07 Nghĩa vụ kê khai và hóa đơn liên quan hoạt động chuyển nhượng BĐS
24/02/2021
Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Taxtalk – Những câu chuyện về thuế. Kính thưa quý vị và các bạn, đây là video cuối...
TAXTALK 06 Nghĩa vụ thuế TNCN liên quan hoạt động chuyển nhượng BĐS
24/02/2021
Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề thuế TNCN trong việc chuyển nhượng BDS. Như quý vị và các bạn đã biết, ở...
Liên hệ ngay

Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn cần