NGUYỄN THỊ THÔI – Quản lý khối dịch vụ Kế toán và Tư vấn Thuế

Bà Thôi tốt nghiệp Cử nhân kinh tế – ngành kế toán, gia nhập đội ngũ quản lý của VTAX từ năm 2015.

Bà Thôi đã tham gia vào nhiều khóa đào tạo chuyên ngành về các lĩnh vực như lao động, thuế và kế toán.

Bà Thôi đảm trách công tác kế toán thuế cho hàng trăm khách hàng trong nước và quốc tế ở các lĩnh vực như Sản xuất, Phân phối, Bán lẻ, Sản xuất và Dịch vụ phần mềm.

 

 

Liên hệ ngay

Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn cần