JASON SEPERIC – Chuyên gia tư vấn

Jason có một sự nghiệp 18 năm trong kinh doanh và tiếp thị, đã tham gia (hoặc sở hữu) hàng chục doanh nghiệp khác nhau trong thời gian đó.

Là một nhà tư vấn và cố vấn kinh doanh, ông đã giám sát sự phát triển của một số doanh nghiệp mới và đào tạo các chủ doanh nghiệp mới về các kỹ năng kinh doanh.

Đối với VTAX, Jason cung cấp tư vấn văn hóa và tư vấn tiếp thị trên các thị trường nói tiếng Anh nước ngoài.

 

 

 

Liên hệ ngay

Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn cần