ĐỒNG Ý NHI (JENNY) – Giám đốc điều hành phụ trách Kế toán và Tư vấn Thuế

Bà Nhi tốt nghiệp Cử nhân kinh tế – ngành kế toán kiểm toán, có chứng chỉ hành nghề thuế. Bà Nhi đã có trên 8 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế và tư vấn liên quan đến đầu tư tại Việt Nam cho nhiều đối tượng khách hàng trong và ngoài nước với vị trí Giám đốc điều hành.

Bà Nhi đã tham gia vào nhiều khóa đào tạo chuyên ngành về các lĩnh vực như luật, tài chính, kế toán và kiểm toán.

Bà Nhi từng phụ trách các dịch vụ tư vấn lập kế hoạch thuế, soát xét thuế và tuân thủ lao động phục vụ cho mục đích quản lý rủi ro tuân thủ của các khách hàng tại Việt Nam.

Bà Nhi đại diện cho nhiều công ty khác nhau làm việc với các cơ quan thuế và các cơ quan hữu quan trong các vấn đề liên quan đến đầu tư nước ngoài và chính sách thuế, Bà Nhi cũng có mối quan hệ rất tốt với các cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác.

Bà Nhi hiện là hội viên của Hội tư vấn thuế Việt Nam (VTCA), hội viên của Câu Lạc Bộ Đại Lý Thuế TP.HCM trực thuộc Hiệp Hội Doanh Nghiệp TP.HCM

Bà Nhi đảm trách công tác tư vấn thuế và kế toán tài chính cho nhiều khách hàng trong và ngoài nước: SHIO FOOD (Singapore), YANMAR (Nhật Bản), NEXTONE (Nhật Bản), LEMAN, …

 

 

 

 

 

Liên hệ ngay

Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn cần