ĐỒNG NHƯ ANH (ANNA) – Tổng giám đốc

Bà Anh tốt nghiệp Cử nhân kinh tế – ngành tài chính doanh nghiệp và cử nhân Luật kinh tế, có chứng chỉ hành nghề thuế. Bà Anh đã có hơn 16 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán và tư vấn liên quan đến đầu tư tại Việt Nam cho nhiều đối tượng khách hàng trong nước và quốc tế, trong đó hơn 3 năm giữ cương vị là Giám đốc điều hành, phụ trách Kế toán và Tư vấn Thuế của một công ty dịch vụ kế toán và thuế trước khi sáng lập VTAX với vị trí Tổng Giám đốc. Bà Anh cũng thành viên sáng lập của các công ty trong hệ thống SPcons, eVTAX.

Bà Anh đại diện cho nhiều công ty khác nhau làm việc với các cơ quan thuế và các cơ quan hữu quan trong các vấn đề liên quan đến đầu tư nước ngoài và chính sách thuế, Bà Anh cũng có mối quan hệ rất tốt với các cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác.

Bà Anh tham gia tích cực vào công tác giảng dạy kế toán, tài chính của trường đại học. Bà Anh đảm trách công tác kế toán tài chính, tư vấn về thuế và lập kế hoạch tuân thủ thuế cũng như các dịch vụ tư vấn liên quan đến đầu tư tại Việt Nam cho nhiều khách hàng trong nước và quốc tế: KING BROTHERS (Đài Loan), TV DIRECT (Thái Lan), AXON (Hy Lạp), ISB VIỆT NAM (Nhật Bản), …

Bà Anh là thành viên Ban Chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ Đại Lý thuế TP.HCM trực thuộc Hiệp Hội Doanh Nghiệp TP.HCM, thành viên Hội tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA), thành viên Câu Lạc Bộ CEO – Chìa Khóa Thành Công khu vực Phía Nam.

 

 

 

 

 

 

Liên hệ ngay

Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn cần