Việc xin cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm là một trong những khó khăn mà cá nhân, doanh nghiệp gặp phải trước khi đưa sản phẩm ra thị trường đến tay người tiêu dùng. Cho nên, việc tìm đến một công ty dịch vụ để được tư vấn, hỗ trợ là nhu cầu thiết thực của mọi người.

Để mọi người hiểu sâu hơn về hồ sơ, thủ tục của loại giấy này. Sau đây VTAX xin được đi sâu vào giải thích nội dung chính của vấn đề này ở bài viết chia sẻ dưới đây!

Thực phẩm an toàn đúng theo quy định

Thực phẩm an toàn đúng theo quy định

1) Công bố quy định an toàn thực phẩm là gì?

Công bố quy định vệ sinh an toàn thực phẩm là việc cá nhân, tổ chức tiến hành công bố thực phẩm, phải phù hợp với quy định về an toàn thực phẩm theo quy định của nhà nước.

Đây là một thủ tục bắt buộc đối với tất cả các cá nhân, tổ chức kinh doanh thực phẩm trước khi đưa sản phẩm ra thị trường đến tay người tiêu dùng. Cụ thể, cơ sở pháp lí để thực hiện việc cấp giấy xác nhận an toàn thực phẩm.

Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm: có quy định rõ các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam phải tiến hành Thủ tục Tự Công bố sản phẩm và Thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước khi sản xuất và đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường.

Các loại thực phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm:

 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.

Công bố phù hợp quy định an toàn vệ sinh thực phẩm

Công bố phù hợp quy định an toàn vệ sinh thực phẩm

 Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

 Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

Còn lại, đối với các loại thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thì Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải thực hiện tự công bố sản phẩm.

2) Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm

Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm có vai trò giúp các tổ chức, cá nhân khẳng định về sản phẩm của mình trên thị trường. Xác nhận được chất lượng của sản phẩm, tạo được niềm tin đối với khách hàng, tạo cơ hội cạnh tranh trong thị trường khi vừa tung ra sản phẩm.

Việc cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm rất phức tạp và cơ sở cấp phép cần phải có kinh nghiệm dồi dào trong lĩnh vực này.

Mẫu giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm:

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………, ngày…. tháng…. năm………

 

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số:                   /năm/ĐKSP

……… (Tên cơ quan tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm)……. xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của: ………………………. (tên của tổ chức, cá nhân) địa chỉ……………………………….. điện thoại, ……………………. Fax……………………….. Email …………………………… cho sản phẩm:………………………. do ……………………….. (tên, địa chỉ nơi sản xuất và nước xuất xứ) ……………. sản xuất, phù hợp quy chuẩn kỹ thuật/quy định/tiêu chuẩn… (số hiệu, ký hiệu, tên gọi) ……………………….

Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./.

Nơi nhận:
– Tổ chức, cá nhân;
– Lưu trữ.

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN
CỦA CƠ QUAN CẤP GIẤY
(Ký tên, đóng dấu)

 

Quy định phù hợp an toàn vệ sinh thực phẩm

Quy định phù hợp an toàn vệ sinh thực phẩm

3) Thủ tục công bố ATTP có khó khăn không?

Thủ tục công bố an toàn thực phẩm đang được đánh giá là một thủ tục hành chính phức tạp, tốn rất nhiều thời gian của tổ chức, cá nhân. Khó khăn nhất chính là quá trình thực hiện đăng ký thủ tục được công bố. Vì thủ tục công bố, chỉ được phép cấp một lần. Đòi hỏi yêu cầu tổ chức, cá nhân phải khai báo chính xác, cụ thể chi tiết và gửi nộp hồ sơ theo đúng nơi quy định. Cụ thể:

Trình tự thực hiện thủ tục công bố an toàn thực phẩm đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

 Nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định.

 Nộp đến Bộ Y tế đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định;

 Nộp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi;

An toàn vệ sinh thực phẩm

An toàn vệ sinh thực phẩm

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm của cả Bộ Y tế và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định thì tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn nộp hồ sơ đến Bộ Y tế hoặc sản phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký của cơ quan nào thì nộp hồ sơ đăng ký đến cơ quan tiếp nhận đó.

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ làm thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn (trừ những sản phẩm đăng ký tại Bộ Y tế). Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để đăng ký thì các lần đăng ký tiếp theo phải đăng ký tại cơ quan đã lựa chọn.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

2015 © Copyright - by www.vtaxcorp.com