Vấn đề công bố vệ sinh an toàn thực phẩm là một khâu cần thiết trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, nhằm đảm bảo chất lượng an toàn của sản phẩm, không gây hại cho người tiêu dùng. VTAX với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn công bố an toàn thực phẩm tiêu chuẩn chất lượng; đồng thời được rất nhiều cá nhân và đơn vị tin tưởng.

Để mọi người hiểu rõ về về Công bố an toàn thực phẩm tại VTAX, chúng tôi xin đi sâu vào nội dung công bố vệ sinh an toàn thực phẩm tiêu chuẩn chất lượng ở bài viết chia sẻ dưới đây!

Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm tại VTAX

Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm tại VTAX

1) Căn cứ pháp lý để tiến hành tự công bố sản phẩm:

Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm: có quy định rõ các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam phải tiến hành Thủ tục Tự Công bố sản phẩm và Thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước khi sản xuất và đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường.

Các loại thực phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm:

 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.

 Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

 Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

  • Còn lại, đối với các loại thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thì Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải thực hiện tự công bố sản phẩm.
Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm

Công bố vệ sinh an toàn thực phẩmPhạm vi điều chỉnh:

2) Phạm vi điều chỉnh: 

Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm:

Thủ tục tự công bố sản phẩm.

 Thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm.

Bảo đảm an toàn thực phẩm biến đổi gen.

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu.

Ghi nhãn thực phẩm.

Quảng cáo thực phẩm.

 Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

 Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng phụ gia thực phẩm.

 Truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

 Phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm.

Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm

Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm

3) Quy trình tự công bố sản phẩm như sau:

 Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và nộp 01 (một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ định;

 Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;

 Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

Công bố an toàn thực phẩm

Công bố an toàn thực phẩm

4) Thành phần Hồ sơ tự công bố sản phẩm

 Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

 Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

5) Nơi công bố an toàn thực phẩm

Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm – Bộ y tế: Cấp giấy chứng nhận cho cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh các sản phẩm: Thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, yến sào, nấm linh chi, sâm, đông trùng hạ thảo.

Công bố an toàn thực phẩm

Công bố an toàn thực phẩm

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm – Sở y tế: Cấp cho các cơ sở: Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình, nước đá; sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm. Cơ sở nhỏ lẻ kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm có yêu cầu bảo quản sản phẩm đặc biệt. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Bộ Kế hoạch Đầu tư và Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Việc công bố phù hợp quy định vệ sinh an toàn thực phẩm được VTAX chúng tôi tiến hành vô cùng chi tiết và chặt chẽ, phù hợp với quy định của Nhà nước. Chúng tôi đặt khách hàng lên hàng đầu, hãy tin tưởng chúng tôi, bạn sẽ được hài lòng tuyệt đối.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

2015 © Copyright - by www.vtaxcorp.com